Danish Medical Bulletin    |    Contact Front page  

 
Progression to diabetes in a general Danish population

Susanne Engberg  


  Download file   ( KB)

Accepted by: Faculty of Health Sciences University of Copenhagen
Defended on: January 8, 2010
Official opponents: Mette Madsen , Inger Njølstad , Torsten Lauritzen
Tutors: Knut Borch-Johnsen , Torben Jørgensen , Charlotte Glümer

Published in the PhD Database: January 21, 2010


English abstract
Population-based studies of diabetes incidence with focus on the progression rates to diabetes in individuals with different risk profiles are needed to estimate the future burden of diabetes in different populations and to estimate the effect of preventive initiatives. The prioritization of the resources for the public health initiatives should be based on evidence regarding the relative impact of the different risk factors for diabetes with focus on the modifiable factors and on the effect in different risk groups.
The overall aim of this Ph.D. thesis was to study the progression to the pre-diabetic states: impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance (IGT) and to diabetes in the population-based Inter99 study, and to examine whether physical activity and glutamic acid decarboxylase (GAD) antibodies predict progression to diabetes.
In the Inter99 study, 6,784 individuals (52.5% of the eligible) participated at baseline where all participants without known diabetes underwent an oral glucose tolerance test. A total of 6,006 did not have diabetes at baseline and 67.1% of those were follow-up at the 5-year examination.
The progression rates to diabetes showed the same pattern as seen in the few similar European studies with relatively low rates from normal glucose tolerance (NGT) to diabetes, intermediate rates from isolated IFG and isolated IGT to diabetes, and high rates from combined IFG-IGT to diabetes (Paper I).
Physical activity was assessed by questionnaire. Total physical activity was associated with a lower progression to diabetes in the total study population and particularly in individuals with isolated IGT, which is primarily characterized by muscle insulin resistance. However, physical activity did not predict progression in individuals with isolated IFG, which is primarily characterized by hepatic insulin resistance. These findings suggest that there may be a differential relationship between physical activity and progression to diabetes among those with isolated IFG or isolated IGT. No trial evidence has been published on the effect of physical activity on progression from isolated IFG to diabetes, and therefore, clinical trials to test the effect of physical activity on progression from isolated IFG to diabetes are needed (Paper II).
We observed no significant difference in the prevalence of GAD antibody positivity between individuals with NGT, IFG, IGT, or screen-detected diabetes regardless of the definition of GAD antibody positivity (above the 99th percentile for the NGT group or ≥5 units/ml). GAD antibody positivity failed to predict progression to diabetes.
Danish abstract
Populationsbaserede diabetes incidens-studier med fokus på progression til diabetes blandt personer med forskellige risiko-profiler er nødvendige for at vurdere den fremtidige diabetes-byrde i forskellige befolkninger og for at vurdere effekten af forebyggelsesmæssige initiativer. Prioriteringen af ressourcerne til at forebygge udvikling af diabetes bør baseres på viden om den relative betydning af forskellige risikofaktorer for diabetes med fokus på de modificerbare faktorer og på effekten i forskellige risikogrupper.
Det overordnede formål med denne ph.d.-afhandling var at studere progressionen til diabetes forstadierne impaired fasting glucose (IFG) og impaired glucose tolerance (IGT) samt til diabetes i det populations-baserede Inter99 studie, samt at undersøge om fysisk aktivitet og glutamic acid decarboxylase (GAD) antistoffer forudsiger progression til diabetes.
I Inter99 studiet deltog 6.784 personer (52,5% af de mulige) ved baseline, hvor alle deltagere uden kendt diabetes modtog en oral glukose tolerance test. I alt 6.006 personer havde ikke diabetes ved baseline, og 67,1% af disse personer deltog i opfølgningsundersøgelserne efter 5 år.
Progressionsraterne til diabetes udviste samme mønster som i de få lignende europæiske studier med relativt lave rater fra normal glukose tolerance (NGT) til diabetes, mellemliggende rater fra isoleret IFG og isoleret IGT til diabetes og høje rater fra kombineret IFG-IGT til diabetes (artikel I).
Fysisk aktivitet blev vurderet vha. spørgeskemaer. Vi fandt, at høj fysisk aktivitet var associeret med en lavere risiko for at udvikle diabetes. Blandt personer med isoleret IGT, som primært er karakteriseret ved muskulær insulin resistens, var denne sammenhæng særlig udtalt. Fysisk aktivitet forudså derimod ikke progression hos personer med isoleret IFG, som primært er karakteriseret ved insulin resistens lokaliseret til leveren. Det tyder altså på, at fysisk aktivitet påvirker progressionen til diabetes forskelligt blandt personer med isoleret IFG og isoleret IGT. Indtil nu er der ikke publiceret randomiserede kliniske forsøg, som undersøger effekten af fysisk aktivitet på progression fra isoleret IFG til diabetes, og derfor er der behov for sådanne forsøg (artikel II).
Vi observerede ingen signifikant forskel i prævalensen af GAD antistof positivitet mellem personer med NGT, IFG, IGT eller screeningsopdaget diabetes uanset definitionen af GAD antistof positivitet (over 99 percentilen for NGT gruppen eller ≥5 units/ml). GAD antistoffer kunne ikke forudsige progression til diabetes i dette studie (artikel III).