Danish Medical Bulletin    |    Contact Front page  

 
Platelet-rich fibrin in human acute wound models

Patricia Danielsen  


  Download file   (2841 KB)

Accepted by: Health Sciences Copenhagen
Defended on: September 19, 2008
Official opponents: Bjarne Alsbjørm , Finn Gottrup , Adrian Barbul
Tutors: Lars Nannestad Jørgensen , Magnus S. Ågren

Published in the PhD Database: November 21, 2009


English abstract
Background: Growth factors in autologous platelet-rich fibrin (PRF®) may promote tissue repair. The effect of PRF® on subcutaneous collagen deposition, biomechanical strength and epithelial resurfacing and differentiation was studied in acute standardized human wounds.
Methods: In 51 patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy two subcutaneous polytetrafluoroethylene (ePTFE) tubes and two sutured trocar wounds were randomized to PRF® treatment or to human albumin. Transforming growth factor-β1 (TGF-β1) protein levels, collagen synthesis and deposition, and fibroblast infiltration were determined in ePTFE tubes and breaking strength of trocar wounds day 10. In 20 leg ulcer patients two adjacent split-thickness skin graft donor site wounds and the surgically debrided skin-grafted recipient wound were randomized to PRF® or not. Microscopic and macroscopic healing of donor wounds and autografts were assessed days 5 and 8, and epithelial barrier also at 1, 3 and 12 months.
Results: In PRF®-treated ePTFE tubes type I procollagen mRNA was reduced by 29% (p<0.005) and hydroxyproline by 24% (p<0.05) compared with adjacent control tubes despite doubled (p<0.0001) median TGF-β1 level. Fibroblast density did not differ significantly between PRF® and control. Hydroxyproline concentration in control tubes correlated (rs=0.48) significantly (p<0.05) with control trocar wound breaking strength. PRF® did not significantly influence epithelialization of donor sites days 5 or 8 measured in keratin-immunostained tissue biopsy sections. No significant differences were observed between PRF® and control in macroscopic epithelialization or transepidermal water loss from day 8 to 1 year in donor sites or autografts.
Conclusions: PRF® did not significantly stimulate subcutaneous collagen synthesis or deposition, breaking strength of incisions, or epithelial formation and maturation in standardized human wounds.Danish abstract
Baggrund: Vækstfaktorer i autolog thrombocytrig fibrinklæber (PRF®) kan måske fremskynde vævsheling. Effekten af PRF® blev testet på subkutan kollagenaflejring, biomekanisk styrke og reepitelialisering samt differentiering i akutte, standardiserede humane sår.
Methods: Hos 51 patienter, der elektivt fik udført laparoskopisk kolecystektomi blev to subkutane polytetrafluoroetylen-rør (ePTFE-rør) og to suturerede trocarsår randomiserede til behandling med enten PRF® eller humant albumin. Proteinniveau af transforming growth factor-β1 (TGF-β1), kollagensyntese og -aflejring, og fibroblastinfiltration blev bestemt i ePTFE-rør sammen med trækstyrke af trocarsår på dag 10. Hos 20 patienter med kroniske bensår blev et af to nærliggende donorsår af delhudstykkelse samt halvdelen af det kirurgisk debriderede, hudtransplanterede kroniske bensår randomiserede til PRF® eller standardbehandling. Mikroskopisk og makroskopisk opheling af donorsår og transplanterede sår blev målt på dag 5 og 8, hudbarrierefunktion blev ud over disse dage også målt efter 1, 3 og 12 måneder.
Resultater: I ePTFE-rør behandlet med PRF® var prokollagen type I mRNA reduceret med 29% (p<0.005) og hydroxyprolin med 24% (p<0.05) sammenlignet med kontrolrør på trods af, at median koncentrationen af TGF-β1 var dobbelt så høj (p<0.0001). Fibroblastdensiteten var ikke forskellig i PRF®- og kontrolrør. Hydroxyprolinkoncentrationen i kontrolrør korrelerede signifikant med trækstyrken i trocarsår (rs=0.48, p<0.05). PRF® påvirkede ikke epitelialisering af donorsår på dag 5 og 8 målt i keratin-immunofarvede vævsbiopsier. Ingen signifikante forskelle i makroskopisk epitelialisering og transepidermal væsketab fra dag 8 til 1 år blev observeret mellem PRF® og kontrol i donorsår og transplanterede sår.
Konklusioner: PRF® stimulerede ikke subkutan kollagensyntese og -aflejring, trækstyrke af incisionssår eller epiteldannelse og -modning i standardiserede humane sår signifikant.